танци

Английски валс

Кратка история на танца

Такт на танца: ¾

Темпо: 27-29 удара в минута (bpm)

Броене: "1 - 2 - 3" (акцент на "1")

В състезателната програма от: 1923-1924 г.

В основата му лежат група танци, присъщи на различни народи от Европа, като най-голям принос има т.нар. "Matenick" и вариация, наречена "Furiant". Споменатите танц и вариация се изпълявали по време на селски фестивали в Чешката република. Френският "Walt" и австрийският "Lindler" са най-сходните предшественици на съвременния валс.