Виенски валс

Кратка история на танца

Такт на танца: ¾

Темпо: 60 удара в минута (bpm)

Броене: "1", "2", "3"

Година на появяване: около 1775 г.

Първият танц, който се изпълнявал в размер 3/4, бил народен и се наричал Volta. Танцували го селяни от провинциалната част на Франция (около 1559 год.).
За Volta също се твърди, че произлиза от Италия (пак по същото време).
В действителност думата "volta" е от италиански и означава "завъртане(то)", което показва, че дори в най-ранната си форма Виенският валс правел впечатление с въртенията, които съпровождали изпълнението му.

Volta станал добре известен танц сред кралските дворове на Западна Европа през 16-ти век. Описвали го като подобен на друг известен по това време танц - Galiard. Последният се зпълнявал на музика с такт 3/2 (или по-бавния вариант с такт 6/4). Приликата идвала от това, че в изпълнението и на двата танца се правели по 5 стъпки за 6 тактови удара (отброявания), което означава, че на танцьорите се налагало да сменят крака, стъпващ напред, при всяка смяна на отброяването.

Партньорите в танца Volta били в близък контакт, като дамата заставала вляво на кавалера и била хващана (водена) за талията. Дясната ръка на жената се поставяла на рамото на мъжа, а лявата придържала роклята й - важна част от танца поради честите завъртания и повдигания (все действия, които можели случайно да вдигнат нависоко роклята). Споменатите повдигания се изпълнявали от кавалера, който за целта поставял лявото си бедро под дясното на партньорката.

Съществува съвременен Норвежски валс, който е народен танц, подобен на Volta по това, че има сходни въртения. Разликата е там, че при норвежския танц партньорите трябва да правят стъпки един около друг (това означава, че на всеки един от двамата се налага буквално да "крачи", за да успее да заобиколи от едната страна на партньора до другата). Налага се кавалерът да помага на дамата при големите стъпки, като я повдига, което от своя страна придава грациозност на изпълнението. При Volta моментът на приповдигане е бил съпроводен от здрава прегръдка между партньорите. Тази интимност накарала Луи XIII да сметне танца за неморален, вследствие на което Volta бил забранен в кралския двор.

Първият танц в размер 3/4, който бил зарегистриран, се нарича "Hole in the Wall" и датира от 1695 год. Първата музика, на която вече се танцувал валс ("Waltzen"), се появила в Германия през 1754 год. Не е напълно ясна връзката между Volta и Waltzen, но едно от сходствата е преводът на името на германския танц - то означава "въртя се".

Waltzen, според описание от 1799 год., представлявал танц, при който дамите придържали роклите си, за да ги предпазят от влачене по пода или от това да бъдат настъпани. Роклите били вдигани толкова нависоко, че понякога представлявали истинско було, закриващо напълно танцуващата двойка. Това предполага, че и тук хватът е бил доста близък, което оправдава споровете около моралността и на този танц по това време.

Горещата и директна критика спрямо танца не дала резултат - валсът стигнал Виена, където за кратко време станал толкова популярен, че за малък интервал от време били отворени огромен брой бални зали (като Zum Sperl през 1807 год. и The Apollo - през 1808 год.), за да се създаде място за изява на хилядите танцьори.

Танцът бил представен в Англия през 1812 год. под името Германски валс и бързо станал хит. Целият 19-ти век бил повлиян от този танц, славата на който растяла благодарение на музиката на Йозеф и Йохан Щраус.

Днес Виенският валс се танцува при темп на музиката от около 180 удара в минута. Състезателният вариант на танца притежава ограничен брой стъпки – само седем.

В състезателната програма този танц е включен като трети.

 

Разрешени фигури

 

Фигури

E

D

C

B

A

M

1.Дясно Завъртане

 

V

V

V

V

V

2.Ляво Завъртане

 

V

V

V

V

V

3.Смяна от Дясно към Ляво Завъртане

 

V

V

V

V

V

4.Смяна от Ляво към Дясно Завъртане

 

V

V

V

V

V

5.Смени назад

 

 

V

V

V

V