Отново на танци!

Скъпи приятели, от 09.02.2021г. Ви каним отново на да се забавляваме и танцуваме заедно!

 

За да успеем да запазим добро здраве, молим всички посетители:

1. Да спазват висока лична хигиена.
2. Да измиват ръцете си преди и след тренировка, както и след използване на санитарните възли.
3. При влизане в залата да дезинфекцират ръцете си.
4. Да си носят чифт чисти обувки за тренировка. С външни обувки няма да бъдете допуснати в залата!
5. Да идват облечени директно за тренировка.
6. Да спазват дистанция от 2 метра при влизане в залата и по време на часовете.

Във връзка с превенцията на разпространението на COVID-19 и мерките в заповедите на Министерство на здравеопазването:
1. Във всеки урок ще могат да се включат до 20 човека, за да спазим наложения лимит за групово занимание на закрито.
2. Към момента съдържанието на уроците ще бъде съобразено с наложените забрани от Министерството за танцуване в двойка. Очакваме съвсем скоро отново да възобновим и танцуването с партньор.
3. При влизане в обектите ще се осъществява измерване на телесна температура на всеки клиент (моля, имайте предвид, че лица с телесна температура над 37°C няма да се допускат в обекта.
4. Всички повърхности в залата ни ще бъдат дезинфекцирани преди всеки час.
5. Залата ще бъде отворена не по-рано от 15 минути преди началото на часовете. Няма да се допускат клиенти по-рано от 15 минути преди всеки урок.
6. На входа на сградата и залата е осигурен дезинфектант за ръце.
7. На този етап съблекалнята не може да се ползва и ще помолим всички да идват максимално готови за часовете.
8. Няма да се допускат клиенти в недобро здравословно състояние.