бални

Танго

Кратка история на танца

Такт на танца: 2/4

Темпо: 32-34 удара в минута (bpm)

Броене: "1 - 2" (или "бавно - бързо") в различни комбинации

Година на появяване: около 1910 г.

Аржентинските и испанските фолклорни танци се считат за родоначалници на тангото. В началото на 19-ти век танцът представлявал солово изпълнение на жени. Андалуското танго се появавя впоследствие и в него вече се обособяват двойки. Характерното за него е, че в изпълнението му се използват и кастанети.

Куикстеп

Кратка история на танца

Такт на танца: 4/4

Темпо: 48-52 удара в минута (bpm)

Броене: "1 - 2 - 3 - 4" (или "бавно - бързо" в различни комбинации)

Година на появяване: около 1923 г.

Заражда се през 20-те години на 20-ти век като комбинация от танците Фокстрот, Чарлстон, Шак, Пийбоди, и One Step. Според една теория Куикстеп се появил като резултат от прекалено бързото изпълнение на музикалния съпровод към танца Фокстрот на някои оркестри.

Английски валс

Кратка история на танца

Такт на танца: ¾

Темпо: 27-29 удара в минута (bpm)

Броене: "1 - 2 - 3" (акцент на "1")

В състезателната програма от: 1923-1924 г.

В основата му лежат група танци, присъщи на различни народи от Европа, като най-голям принос има т.нар. "Matenick" и вариация, наречена "Furiant". Споменатите танц и вариация се изпълявали по време на селски фестивали в Чешката република. Френският "Walt" и австрийският "Lindler" са най-сходните предшественици на съвременния валс.