5 години Extravaganza Dance Company

Extravaganza Dance Company

има удоволствието да ви покани на петия си рожден ден!

6ти февруари 2014г. - 20,30 часа

в залата ни на ул. „Кракра” №15