За танците

Кратка история на танцаТакт на танца: 2/4Темпо: 32-34 удара в минута (bpm)Броене: "1 - 2" (или "бавно - бързо") в различни комбинацииГодина на появяване: около 1910 г.
Кратка история на танцаТакт на танца: 4/4Темпо: 48-52 удара в минута (bpm)Броене: "1 - 2 - 3 - 4" (или "бавно - бързо" в различни комбинации)Година на появяване: около 1923 г.
Кратка история на танцаТакт на танца: 4/4Темпо: 30-32 удара в минута (bpm)Броене: "1 - 2 - 3 - 4" ("бавно - бързо")Година на появяване: 1913 год.
Кратка история на танцаТакт на танца: ¾Темпо: 27-29 удара в минута (bpm)Броене: "1 - 2 - 3" (акцент на "1")В състезателната програма от: 1923-1924 г.
Кратка история на танцаТакт на танца: ¾Темпо: 60 удара в минута (bpm)Броене: "1", "2", "3"Година на появяване: около 1775 г.